Nørgaards Beslutningsmodel

Nørgaards Beslutningsmodel kan bruges i de situationer, hvor man har brug for en struktureret vurdering af, hvorvidt man skal bibeholde en eksisterende løsning eller implementere en ny løsning.

Tanken med modellen er, at den tager nogle forhold i betragtning, som man normalt ikke vil inddrage i eksempelvis en cost-benefit analyse. Den er således ikke først og fremmest fokuseret på rå omkostninger og indtjening.

Hver faktor i højre side bedømmes på en 1-5 skala, der er defineret således:

1 – meget ufordelagtig

2 – ufordelagtig

3 – neutral

4 – fordelagtig

5 – meget fordelagtig

Når man har vurderet faktorerne ift den eksisterende løsning, gentager man øvelsen ift den påtænkte nye løsning. Dernæst trækker man scoren på den eksisterende løsning fra den nye. Hvis dette resultat er lig 0 eller mindre, giver den nye løsning ingen værdi. Man vil ende med en samlet score nederst til højre i modellen, der danner grundlag for en beslutning på det taktiske og operationelle niveau. Hvis beslutningen har strategiske implikationer kan den eventuelt bruges i sammenhæng med en forudgående SWOT/TOWS analyse.

Case Vestslesvigsk Bryghus Aps

Vestslesvigsk Bryghus står overfor en beslutning om at opgradere brygkapaciteten. Der er tale om et nanobryghus med meget små batchproduktioner. Produktionsteknologien består i dag af 2 * 100 l gasgruekedler. Den påtænkte nye løsning er et 300 l stålkar uden opvarmning. Bryghuset har allerede en 400 l tank med elvarmeelement. Medarbejderstaben består af én brygmester.

Håber dette kan hjælpe dig! Husk, at du kan få den strukturerede gennemgang af fagprøvens elementer i bogen/hæftet “Fagprøven”, der er udkommet på Forlaget ’94. Du finder den her!

God læselyst & go’ arbejdslyst!

Hans L. Nørgaard

Udgivet i Forandringsledelse, Innovation, Uncategorized | Tagget , , | Skriv en kommentar

Nutids-R…

Har du problemer med, hvornår du ”kører” og hvornår du skal ”køre”? Du er meget langtfra at være den eneste! Og nej, det er ikke ligegyldigt. Hvis du er startet i elevplads efter den 1/8 2020, tæller skriftligheden med i bedømmelsen af din færdige fagprøve!

Hvis du kort og klart vil fortælle, hvad du gør, så hedder det f. eks.

 • Jeg skriver
 • Jeg optimerer
 • Jeg læser
 • Jeg går
 • Jeg løber

…og så videre! Men:

 • Jeg vil/kan/må/skal skrive

Hvad skete der her? Du satte et vil/kan/må/skal ind imellem ”jeg” og dit ”udsagnsord”.

Eller

 • Jeg prøver at skrive

Hvad skete der her? Hvis du sætter et ”at” foran dit udsagnsord – så skal der ikke ”r” på i enden! Og bemærk; der er et ”r” på enden af ”prøve” – fordi det er en beskrivelse af noget du gør!

Jeg er ikke dansklærer… men måske er den simple regel, at hvis ikke du har andre ord mellem jeg/du/vi/de og udsagnsordet, der fortæller, hvad du gør – ja, så skal du have ”r” på i enden!

Husk at få læst korrektur på din færdige fagprøve!

Håber dette kan hjælpe dig! Husk, at du kan få den strukturerede gennemgang af fagprøvens elementer i bogen/hæftet “Fagprøven”, der er udkommet på Forlaget ’94. Du finder den her!

God læselyst & go’ arbejdslyst!

Hans L. Nørgaard

Udgivet i Uncategorized | Tagget | Skriv en kommentar

Revideret udgave af Fagprøven

Der kom ny bekendtgørelse i eftersommeren 2020 – og dermed nye retningslinier til fagprøven. Det har medført nogle tilføjelser og rettelser i hæftet Fagprøven fra Forlaget ’94.

Jeg anbefaler dig, der skal til at skrive fagprøve på en merkantil uddannelse, at købe hæftet.

Du får en struktureret gennemgang af elementerne i fagprøven – og forhåbentlig inspiration til at tage hul på din egen fagprøve!

Du får styr på:

 • Indledning
 • Ide
 • Mål
 • Problemformulering
 • Afgrænsning
 • Metode
 • Analyse
 • Vurdering
 • Konklusion
 • Procesevaluering
 • … og “udenomsværkerne” som litteraturliste etc.

God læselyst & go’ arbejdslyst!
Hans L. Nørgaard

Udgivet i Uncategorized | Tagget , | Skriv en kommentar

Et bud på en model til kulturforståelse

Det er ikke så ofte, at jeg ser fagprøver, der tager fat på de kulturforskelle vi finder, når virksomheden skal bevæge sig ud over hjemmemarkedet. Det kan også være, at virksomheden skal håndtere medarbejdere med en anden kulturel baggrund. Under alle omstændigheder kan det være givtigt – og ind i mellem nødvendigt – at forberede sig for de kulturforskelle man skal arbejde med og i. Jeg tænker, her kunne ligge en masse spændende fagprøver.

Du kender måske allerede Geert Hofstedes landesammenligning? Den er god til at give et overblik over kulturforskelle. men han er langt fra den eneste, der har arbejdet med kulturforskelle!

Virksomheden C3 Consulting har opstillet en let forståelig og operationel model for interkulturel forståelse. Du kan få en kort gennemgang her!

Håber dette kan inspirere dig! Husk, at du kan få overblikket og gennemgangen af fagprøvens elementer i bogen/hæftet “Fagprøven”, der er udkommet på Forlaget ’94.

God læselyst & go’ arbejdslyst!
Hans L. Nørgaard

Udgivet i Uncategorized | Tagget , , | Skriv en kommentar

Nye undervisningsfilm fra Forlaget 94

Jeg har lige haft fornøjelsen af at være oppe i Aarhus til en videosession hos Forlaget 94. Der blev produceret 15 nye film med en masse dygtige undervisere. Du kan gå på opdagelse i filmene her! Filmene er kompakte, så du på kort tid får en introduktion og uddybelse af stofområdet.

Jeg taler selv om analysen i fagprøven – hvad er analysen og hvordan får du greb om den?

Håber dette kan hjælpe dig! Husk, at du kan få overblikket og gennemgangen af fagprøvens elementer i bogen/hæftet “Fagprøven”, der er udkommet på Forlaget ’94.

God læselyst & go’ arbejdslyst!
Hans L. Nørgaard

Udgivet i analyse, Ugens Model | Tagget , | Skriv en kommentar

Er dit mål SMART?

Der er mange sammenhænge og situationer, hvor du har brug for at sætte konkrete mål. Tit kan det give god mening at udsætte det mål man sætter for SMART-testen.

 • Specifikt
 • Målbart
 • Attraktivt
 • Realistisk
 • Tidsbestemt

Min holdning er, at ikke alle mål bør være SMARTe. Eksempelvis er dit Mål i fagprøven ikke nødvendigvis SMART, hvorimod målet med en markedsføringsplan altid bør være SMART.

Jeg har begået en kort film, hvor jeg viser, hvordan du kan SMART-teste dit mål, du kan se den her:

Håber dette kan hjælpe dig! Husk, at du kan få den strukturerede gennemgang af fagprøvens elementer i bogen/hæftet “Fagprøven”, der er udkommet på Forlaget ’94.

God læselyst & go’ arbejdslyst!
Hans L. Nørgaard

Udgivet i Uncategorized | Tagget , | Skriv en kommentar

Din metode i forhold til din problemformulering

Jeg oplever ofte, at fagprøveskrivende elever er i tvivl om, hvilke modeller de bør anvende i deres fagprøve. Det er der selvfølgelig ikke noget enkelt svar på… og så alligevel (selv om du måske – fuldt forståeligt – ikke synes det er særligt enkelt i situationen)!

Det meget korte svar er; du skal bruge de modeller, der hjælper dig til at løse din problemformulering. Lad mig prøve at giv et eksempel. Det er et vældigt simpelt eksempel, bær over med mig, hvis det virker for banalt!

Lad os nu sige, at du har en problemformulering, der ser sådan ud:
• Hvad er årsagerne til, at vi jævnligt sender fejlbehæftede fakturaer ud til vore kunder?
• I hvilket omfang kan vi løse disse problemer?
• Hvilken indflydelse vil dette have på kundetilfredsheden?

Lad os sige, at du er i tvivl om du skal anvende en værdistrømsanalyse eller et fiskebensdiagram i forbindelse med det første spørgsmål. Så stiller du dig selv spørgsmålene:

 1. Hvad bruges en værdistrømsanalyse til?

Svar: Den bruges til at vise de enkelte trin i en proces.

 1. Hvad bruges et fiskebensdiagram til?

Svar: Det bruges til at identificere årsagerne til et problem.

I dette tilfælde ligger svaret lige for; du skal have fat i fiskebensdiagrammet til det første spørgsmål.

Jeg er fuldstændigt med på, at mange situationer ikke er så ligetil, som dette eksempel. Men princippet holder. Prøv at sammenligne din fagprøveskrivning med en værdikæde. Når man forholder sig til sin værdikæde, vil man søge at fjerne de processer, der ikke medvirker til at give kunden værdi. Tænk på din problemformulering som din ”kunde”; Giver det, du skriver, værdi til problemformuleringen – altså medvirker til at besvare den? Hvis ikke det er tilfældet, bør du genoverveje din metode!

Håber dette kan hjælpe dig! Husk, at du kan få den strukturerede gennemgang af fagprøvens elementer i bogen/hæftet “Fagprøven”, der er udkommet på Forlaget ’94.

God læselyst & go’ arbejdslyst!
Hans L. Nørgaard

Udgivet i afgrænsning & metode, analyse, Kvalitet og Lean, Problemformulering, Skriveprocessen | Tagget , , , | 1 kommentar

Leavitts Diamant

Leavitts Diamant (Harold J. Leavitt) er en forandringsmodel, der er velegnet at bruge i forbindelse med eksempelvis teknologiske tiltag.

Den oprindelige model indeholder 4 elementer:

Struktur

 • Organisation
 • Strategi
 • Ledelsesstil
 • Ledelsesbeslutninger

Teknologi

 • IT (hardware & software)
 • Værktøj & maskiner
 • Udstyr

Opgaver

Aktører/Personer

 • Medarbejderne i organisationen
 • Uddannelse
 • Motivation

Tanken med modellen er at vise, at ændringer i ét element medfører ændringer i de øvrige elementer. Jeg viser et eksempel sidst i artiklen.

Modellen er blevet kritiseret for ikke at inddrage omverdenen og den indvirkning, den har på elementerne. Derfor har man tilføjet Omverdenen som et femte element. Lad os prøve med et eksempel.

Vores fiktive virksomhed Produktion A/S producerer lagerinventar. Heri indgår en masse forskellige metalemner (hylder, stivere etc.) og plasticemner (samlinger og lignende). Produktionen af plasticemnerne er outsourcet til en fabrik i Kina. Men verden ændrer sig!

Produktionen i Kina bliver gradvist dyrere (Omverdenen). Samtidig har 3D-print-teknologien udviklet sig hastigt (Omverdenen).

Virksomhedens ledelse ønsker fremover at kunne skræddersy løsninger til kunderne, dette vil blandt andet betyde, at der bliver behov for mange flere forskellige plasticemner (Struktur). Det besluttes (Struktur)at investere i en 3D-printer (Teknologi), der kan producere plasticemnerne efter individuelle behov.

Dette medfører, at Produktion A/S nu selv skal producere plasticemnerne (Opgaver). Men medarbejderne har ingen erfaring med dette, de skal oplæres (Aktører) i brug af den nye 3D-printer.

Denne ændring startede som et mix af nogle ønsker hos ledelsen (Struktur), der bundede højere priser hos leverandøren (Omverdenen) og nogle teknologiske muligheder (Omverdenen).

Håber dette kan inspirere dig! Husk, at du kan får den strukturerede gennemgang af fagprøvens elementer i bogen/hæftet “Fagprøven”, der er udkommet på Forlaget ’94. Du finder den her!

God læselyst & go’ arbejdslyst!

Hans L. Nørgaard

Udgivet i Forandringsledelse, Organisation, Ugens Model | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Lidt om værdistrømsanalysen

Hvis du overvejer at inddrage LEAN i din fagprøve, tænker jeg det er svært at komme udenom en værdistrømsanalyse. Jeg har set den blive stillet op på flere forskellige måder, i filmen her, ser du mit bud på en operationel værdistrømsanalyse.

Det væsentlige for at du får noget du reelt kan bruge er, at du får delt processen op i så små bidder som muligt.

Det er ikke gjort på fem minutter at opstille en værdistrømsanalyse…. men du får altså skabt et rigtigt godt grundlag for dit videre arbejde. Faktisk anbefaler jeg ofte mine studerende, at lægge ud med en værdistrømsanalyse, når de skal fastlægge deres ide til fagprøven, simpelthen fordi den giver et godt overblik over de processer man deltager i.

Hvis du står foran at skulle skrive fagprøve, anbefaler jeg bogen “Fagprøven”, der er udgivet på Forlaget ’94 – du finder den her!

Go’ arbejdslyst og husk; hvis du har brug for hjælp er der en vejleder tæt på dig i dit digitale nabolag!

Hans Lautrup Nørgaard

Udgivet i analyse, Kvalitet og Lean | Tagget , , , , | 1 kommentar

Hvad er analyse?

Jeg oplever ganske ofte, at mine elever kommer i tvivl om, hvad begrebet “analyse” helt præcist dækker over – og hvordan de håndterer data i forhold til modeller.

Jeg har lavet en kort film, der forhåbentligt kan sprede lys… Håber den giver mening. Jeg bruger Daniel H. Pinks motivationsmodel som eksempel.

Se filmen her!

Husk, at du kan få et struktureret overblik over din fagprøve med en lille bog – eller hæfte – som guider dig fra den første ide til du er igennem den afsluttende mundtlige eksamen. Du får en grundig gennemgang af alle afsnittene og tips til præsentationen. Det hele er krydret med eksempler på, hvordan det kunne gribes an.

Bogen hedder “Fagprøven” og den er udkommet på Forlaget ’94. Du finder den her!

God læselyst & go’ arbejdslyst!

Hans L. Nørgaard

Udgivet i analyse, Motivation, Uncategorized | Tagget , , , , | Skriv en kommentar