Ugens Model; Motivation & Pink

Der findes et hav af motivationsmodeller derude, og jeg har allerede taget et par af dem under kærlig behandling, nemlig Hackmann & Oldham og 4D modellen.

Denne gang vil jeg gribe fat i en model der tager udgangspunkt i indre motivation fremfor ydre motivation, nemlig Daniel H. Pink.

Pink viser os, at motivation kommer indefra, at når forudsætningerne er på plads opstår motivationen indefra hos medarbejderne. Lad os prøve at se på dem:

daniel_h_pink

Autonomi

Autonomi betyder selvbestemmelse. I denne sammenhæng dækker det over det forhold, at medarbejderen har indflydelse på sine opgaver. Ledelsen udfører ikke micromanagement, de fortæller ikke medarbejderen hvordan medarbehderen skal løse opgaven, de fortæller denne hvad der skal løses. Medarbejderen har kontrol over sin tid, denne bliver ikke styret af lederen. Endeligt har medarbejderen mandat til at træffe beslutninger indenfor sit område.

Mestring

Det afgørende for at medarbejderen føler, at denne mestrer sine opgaver er, at vedkommendes kompetencer og erfaring står i forhold til de opgaver medarbejderen udfører. Det er afgørende, at medarbejderen får den støtte han har brug for, at han får den rette tid til opgaverne. Du kender det sikkert selv; det du er god til er sjovere at lave, end hvis du føler dig utilstrækkelig i forhold til opgaven.

Formål

Medarbejderen skal kunne se formålet med opgaven, ikke kun for sig selv, men også i den større sammenhæng. Har opgaven betydning for afdelingen og/eller virksomheden? Det er ikke motiverende at føle sig parkeret med ligegyldige opgaver. Formål hænger sammen med et begreb som meningskompetence, kan vi finde meningen i det vi laver?

Motivation

Er Autonomi, Mestring og Formål på plads – ja – så føler medarbejderen sig motiveret. Arbejdet bliver sjovt, spændende, udfordrende og udviklende.

Det afgørende i denne model er, at de gennemgåede faktorer er langt mere motiverende for medarbejderen end ydre motivation såsom løn, ros, anerkendelse, forfremmelser etc.

Hvis du vil bruge denne model, kan du eksempelvis indsamle data såsom:

 • Hvornår føler medarbejderne, at de selv kan bestemme over deres tid
 • Hvornår føler medarbejderne, at selv styrer opgaverne
 • I hvilket omfang føler medarbejderne, at de har de rette kompetencer
 • Kender medarbejderne deres plads i værdikæden
 • I hvilket omfang kender medarbejderne deres inputs betydning for kundetilfredsheden
 • Og så videre….

Go’ arbejdslyst og husk; hvis du har brug for hjælp er der en vejleder tæt på dig i dit digitale nabolag!

Hans Lautrup Nørgaard

Reklamer
Udgivet i Motivation, Ugens Model | Tagget , , , , | 2 kommentarer

Sammenhængen mellem segmenter og målgrupper

Hvad er segmenter og hvad er målgrupper? Få en kort introduktion her!

Go’ arbejdslyst og husk; hvis du har brug for hjælp er der en vejleder tæt på dig i dit digitale nabolag!

Hans L. Nørgaard

Udgivet i Markedsføring | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Lidt om virksomhedens idegrundlag

Har du styr på begreber som strategi, taktik & operation? Eller vision, mission & værdier? Få en ultrahurtig begrebsafklaring her!

Go’ arbejdslyst og husk; hvis du har brug for hjælp er der en vejleder tæt på dig i dit digitale nabolag!

Hans Lautrup Nørgaard

Udgivet i Forandringsledelse | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar

Strategi, Taktik & Operation

Vi skal se på, hvad virksomhedens strategi er for en størrelse. Den er afgørende for at kunne forstå, hvor virksomheden er på vej hen.

Lad os begynde med at definere nogle begreber, nemlig det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau. Jeg vil forsøge at illustrere disse begreber ud fra en hverdagssituation; vi skal en tur til København!

Det strategiske niveau

De strategiske niveauer

De strategiske niveauer

På det strategiske niveau udstikkes kursen for virksomheden.

 • Her foregår den overordnede styring og ledelse. Her tages de beslutninger, der er afgørende for virksomhedens overlevelse og vækst på lang sigt. Hvad vil man udadtil sammenholdt med, hvad man kan indadtil?
 • Det er her de langsigtede mål besluttes. Hvor skal virksomheden være om 5 år? Om 10 år? Skal virksomheden stå alene eller skal virksomheden evt. samarbejde med andre virksomheder, måske ligefrem fusionere med andre virksomheder?
 • Her besluttes idé, målgruppe, produktudvikling, prispolitik, valg af marked. Hvilken målgruppe går virksomheden efter? Private forbrugere eller andre virksomheder? Dem der ønsker at købe billigt eller dem der ønsker en høj kvalitet og et højt serviceniveau? Skal virksomheden holde sig til det lokale marked eller skal virksomheden ud på det globale marked?

Det taktiske niveau

På det taktiske niveau konkretiseres og iværksættes de beslutninger, der træffes på det strategiske niveau. Her foretages altså selve planlægningen af virksomhedens aktiviteter. Det kunne være:

 • Markedsføringsplaner
 • Prisændringer
 • Sortimentsændringer
 • Reklamekampagner
 • Samarbejde med nye forhandlere

Hvis du nu tænker ”det er altså selve parametermixet, der planlægges på det taktiske niveau” – ja, så har du fuldstændigt ret! Alle de taktiske beslutninger kan ses som en konsekvens af de strategiske beslutninger. Hvis eksempelvis virksomheden har truffet den strategiske beslutning at gå ind på det kinesiske marked, vil det være en taktisk opgave at finde de rigtige samarbejdspartnere/afsætningskanaler i Kina.

Det operationelle niveau

På det operationelle niveau har virksomheden fokus på den daglige drift. Her udføres de taktiske beslutninger og planer i praksis.

 • Der fastsættes regler og rutiner for det daglige arbejde
 • Forretningsgange fastlægges

Opsøgning af kunder, opdatering af p-mix, månedsrapporter og udsendelse af brochurer m.m.

Udgivet i Forandringsledelse, Organisation | Tagget , , , | 2 kommentarer

Automatisk indholdsfortegnelse & sidetal i word

Har du bøvl med at lave en forside efterfulgt af en indholdsfortegnelse? Dertil kommer, at der ikke må være sidetal på de to første sider, men derefter skal der være sidetal? Denne lille video viser dig, hvordan det gøres i Word!

Go’ arbejdslyst og husk; hvis du har brug for hjælp er der en vejleder tæt på dig i dit digitale nabolag!

Hans Lautrup Nørgaard

Udgivet i Skriveprocessen, Værktøjer | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Ugens model – Det interne marketinghjul

Efter en laaaang pause kaster jeg mig ud i det igen! Det er højsæson for fagprøver, lad os tage et kig på en model der kan bruges til at se på, om virksomheden har grundlaget for relationsskabende markedsføring i orden.

Hvis ikke virksomhedens ansatte er motiverede og trænede kan det være svært at se, hvorledes disse ansatte skal kunne skabe gode og langvarige relationer til kunderne. Her kommer det interne marketinghjul på banen! Modellen er skabt af Zeithaml & Bitner, oversættelsen er min og vil måske afvige i ordvalget ift. Andre oversættelser.

Hvis vi begynder med at se på hvilke mennesker virksomheden ansætter, er der nogle faktorer at tage i betragtning.

internt_marketinghjulDet falder ligefor at gå efter de kompetencer der væsentlige i sammenhængen; servicekompetencer og ditto vilje. Dette kan forekomme banalt, men alternativet kunne jo være at gå efter eksempelvis imponerende salgsresultater. Disse fortæller imidlertid ikke nødvendigvis så meget om personens evne til at opbygge langvarige kunderelationer. Derudover er det vigtigt at konkurrere om at være den foretrukne virksomhed at arbejde for. Det sender et kraftigt signal om, at virksomheden satser på langvarige relationer – også i forhold til de ansatte!

Vi går videre i hjulet – med uret!

Hvis vi ønsker at levere servicekvalitet, er det et naturligt fokusområde at bruge ressourcer på at træne de ansatte. Ingen kompetencer kommer af sig selv, heller ikke servicekompetencer.

Det kan også være nødvendigt at træne tekniske kompetencer, afhængigt af hvilken branche man nu befinder sig i. Høflighed kan ikke erstatte kompetence!

Endeligt er det væsentligt at styrke teamwork blandt medarbejderne, kunderne kan mærke, om højre hånd ved, hvad venstre hånd foretager sig.

Vi triller hjulet igen og kommer til supportsystemer.

Nu fokuserer vi på de interne processer, det er jo dem der skal skabe og fastholde den kvalitet vi leverer. Vi bør jævnligt måle den interne servicekvalitet. Det er i det hele taget væsentligt at gøre kvalitet målbar, ellers mister vi følingen med, hvor vi ligger kvalitetsmæssigt.

Det er vigtigt at stille understøttende teknologi og udstyr til rådighed. Det kan være CRM systemer, telefonsystemer eller noget tredje – altså de systemer der hjælper os til at servicere kunderne optimalt.

Det er endvidere vigtigt hele tiden at udvikle de processer i værdikæden, der fokuserer på at levere service.

Sidste stop i hjulet drejer sig om at fastholde de ansatte der leverer servicekvalitet. Dette burde være en selvfølge – men er det desværre ikke altid!

Første betingelse er, at belønningssystemerne tilgodeser de ansatte der leverer den ønskede kvalitet.

De ansatte bør behandles som kunder, altså; undersøg hvad de har brug for, for at kunne levere kvalitet!

Endeligt bør de ansatte i virksomhedens vision. Hvis virksomheden på lang sigt skal levere kvalitet til kunderne, skal de ansatte – der jo i sidste ende er dem, der leverer kvaliteten – være en integreret del af visionen for virksomheden.

Go’ arbejdslyst og husk; hvis du har brug for hjælp er der en vejleder tæt på dig i dit digitale nabolag!

Hans Lautrup Nørgaard

Udgivet i Kvalitet og Lean, Markedsføring, Ugens Model | Tagget , , , , , , , , | Skriv en kommentar

Brainstorm modeller!

Kære alle fagprøvestuderende!

Jeg talte med et hold i dag… og jeg lovede, at jeg ville starte en tråd her på bloggen, hvor vi sparrer i forhold til at finde brugbare modeller indenfor et givet område!

Altså; LAD OS FÅ GANG I INTERAKTIVITETEN OG KOMMUNIKATIONEN!!!

Og hvilket bedre sted at begynde en netop kommunikation? Her følger dagens spørgsmål, som jeg opfordrer alle jer til at kommentere på:

Du skriver fagprøve, hvor fokus er på den interne og/eller eksterne kommunikation. Hvilke modeller ud over den simple kommunikationsmodel kunne du bruge i din analyse?

 • Du er velkommen til simpelthen at nævne en model
 • Du er også meget velkommen til at skrive et par ord om fordele/ulemper ved modellen…. eller hvor let/svær den er at håndtere

Kom frisk og lad os få gang i snakken her på bloggen!

Go’ arbejdslyst og husk; hvis du har brug for hjælp er der en vejleder tæt på dig i dit digitale nabolag!

Hans Lautrup Nørgaard

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar